Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/124697
Title: MÚSICA I MISÈRIA: Una reflexió sobre la regulació dels músics de carrer a Barcelona
Author: Contreras Puigdomènech, Ricard
Director/Tutor: López Bargados, Alberto
Keywords: Antropologia cultural
Músics
Espais públics
Civisme
Ordenances municipals
Barcelona (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Musicians
Public spaces
Civics
Municipal ordinances
Barcelona (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: May-2016
Abstract: La següent investigació s'emmarca en la implantació de Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona i la corresponent normativa aplicada sobre els músics de carrer i en com aquesta ha repercutit en el context dels artistes. En aquest treball pretenc conèixer les variables inherents al cas —l’espai, la llei, els transeünts i els artistes de carrer— i com totes aquestes s'interrelacionen conformant una complexa situació, la qual vull estudiar i explicar aprofundint en els processos i comportaments més rellevants, sent partícip dels llocs i situacions d'estudi. Es vol veure si aquesta ha provocat una ruptura o un canvi en les pràctiques artístiques als espais públics. En definitiva, s’explica la relació entre la realitat pràctica del carrer i el marc legal en què aquestes actuacions estan sotmeses a control.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Alberto López
URI: http://hdl.handle.net/2445/124697
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Contreras_Puigdomenech_Ricard.pdf493.52 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons