Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125096
Title: Quatretins
Author: Juvé Baldomà, Anna
Director: Moret, Oriol
Keywords: Grafisme (Tipografia)
Belles arts
Internet
Treballs de fi de grau
Graphic design (Typography)
Visual arts
Internet
Bachelor's thesis
Issue Date: 26-Jun-2018
Abstract: [eng] Dissemination of the discipline of letterpress typography, adapted to four different areas where it can be made known. The content of each area is characterised by a distinct aspect of the typographic system itself, based upon which the four design proposals developed in this project are formed: a guide, a set of modular pieces, a web platform and an interactive installation. The correlation of elements —present throughout the project— between the four proposals enables the at-tainment of a final single piece.
[cat] Divulgació de la disciplina de la tipografia en plom, adaptada a quatre àmbits diferents en què es pot donar a conèixer. El contingut de cada àmbit el caracteritza un atribut propi del sistema tipogràfic, amb el qual es formalitzen les quatre propostes de disseny que es desenvolupen en aquest projecte: una guia, un joc de peces modulars, una plataforma web i una instal·lació interactiva. La correlació d’elements —present al llarg de tot el projecte— entre les quatre propostes, permet obtenir finalment, un sol conjunt.
Note: Treballs Finals de Grau de Disseny. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Moret, Oriol
URI: http://hdl.handle.net/2445/125096
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Disseny

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juve.Baldoma.Anna_Quatretins.PFG.pdf3.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons