Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125097
Title: Identitat corporativa del onzè congrés de l'ICDHS
Author: Jiménez Iglesias, Dagmar
Director: Hoyo Arjona, Jesús del
Keywords: Disseny
Imatge corporativa
Historiografia
Treballs de fi de grau
Design
Corporate image
Historiography
Bachelor's thesis
Issue Date: 12-Jun-2018
Abstract: [cat] Aquest projecte consisteix en la creació de la imatge del congrés de l’ICDHS (Comitè Internacional d’Historiadors i Estudiosos del Disseny), que torna a celebrar-se a Barcelona el pròxim Octubre del 2018. A partir d’una investigació prèvia s’ha creat una imatge que transmet els principals objectius d’aquest congrés, creant una identitat dinàmica, ja que és un congrés que ha viscut una trajectòria internacional, que ha lluitat i lluita pel reconeixement del disseny en l’àmbit local i com a disciplina. Un cop extretes les hipòtesis de la investigació s’han creat diferents suports gràfics que requereix un congrés de disseny creant una coherència simbòlica i gràfica.
[eng] This project consists in the image’s creation of the ICDHS (International Committee of Histories and Design Studies), which will take place again in Barcelona next October 2018. Based on a previous research, an image that transmits the main objectives of this congress has been created. At the same time, the congress has created a dynamic identity because it has experienced an international career and also has fought and actually fights for the recognition of design in the local scope and as a discipline. Once the research hypotheses are extracted, different graphic media basis have been created, giving place to a symbolic and graphic coherence with the congress.
Note: Treballs Finals de Grau de Disseny. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Hoyo Arjona, Jesús del
URI: http://hdl.handle.net/2445/125097
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Disseny

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MemòriadelPFG_Jimenez_Dagmar.pdf12.45 MBAdobe PDFView/Open
Provesdescartadesdelprocés_Dagmar.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons