Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125098
Title: Move
Other Titles: Joc de cartes de mobilitat sostenible.
Author: Castán Pobla, Marta
Director: Moret, Oriol
Keywords: Disseny
Desenvolupament sostenible
Jocs de cartes
Treballs de fi de grau
Design
Sustainable development
Card games
Bachelor's thesis
Issue Date: 10-Jun-2018
Abstract: [cat] Disseny d’un joc de cartes de mobilitat sostenible obtingut a través de l’experimentació gràfica. Per al desenvolupament es pren com a referència el joc de cartes “mil quilòmetres” de temàtica automobilística i se’n fa un replantejament formal per a adaptar-lo a les necessitats del context actual. Move treballa un tema de gran importància en l’actualitat de manera lúdica. Cada jugador/a, mitjançant la combinació de cartes, crea recorreguts utilitzant diferents transports sostenibles, que es veuen representats en les cartes, de manera abstracta, a través de diferents estils de línia.
[eng] Design of a card game based on sustainable mobility obtained through graphic experimentation. For its development we took the game called “A thousand kilometers” as a reference, a game which has automobiles as core theme. We made a formal reset to the game in order to adapt it to the current contextual needs. Move works with a very important contemporary subject and does so in a playful way. Each player, with the combination of their cards, creates routes using different sustainable ways of transportation. The ways of transportation are abstracted and shown on the cards as different line styles.
Note: Treballs Finals de Grau de Disseny. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Oriol Moret Viñals
URI: http://hdl.handle.net/2445/125098
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Disseny

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Move_Castán-Pobla-Marta_Treball final de grau_2018.pdf5.38 MBAdobe PDFView/Open
ces125098.pdf351.8 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons