Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125180
Title: El lèxic dialectal en un corpus autobiogràfic femení de començament del segle XX
Author: Perea, Maria Pilar, 1960-
Keywords: Corpus (Lingüística)
Català
Dialectologia
Corpora (Linguistics)
Catalan language
Dialectology
Issue Date: 2012
Publisher: Red Internacional CHARTA
Abstract: [cat] L'edició electrònica dels 18 dietaris que, entre el 1910 i el 1947, va redactar Irene Rocas, col·laboradora de Llofriu del Diccionari català-valencià-balear (DCVB), del dialectòleg mallorquí Antoni M. Alcover (Manacor 1862 - Palma 1932), ha donat lloc a un corpus de caràcter biogràfic i documental que supera el milió de paraules. En aquest estudi es tracta quantitativament el lèxic d'aquests escrits i se n'extreu el més característic des d'un punt de vista dialectal. Metodològicament s'ha fer servir el programa WordSmith 5. 0. 0. 334, per tal d'estudiar l'abast geogràfic dels 310 mots seleccionats, la seva presència en el DCVB, i les possibles modificacions formals i semàntiques que han pogut experimentar.
[eng] The digital edition of Irene Rocas' 18 diaries presently forms a biographical corpus of more than one million words. Rocas collaborated with the Majorcan dialectologist Antoni M. Alcover (Manacor 1862 - Palma 1932) by collecting and submitting linguistic data from Llofriu, the village where she was born. This paper analyzes the lexicon contained in the diaries from a quantitative point of view. The analysis has been carried out using the computer program WordSmith 5. 0. 0. 334. Additionally, 310 dialectal words have been selected for a more thorough study which includes: their geographic scope, whether they are included in the Diccionari català-valencià-balear (DCVB) and their formal and semantic deviations from the norm.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/scriptumdigital/article/view/316414
It is part of: Scriptum Digital, 2012, num. 1, p. 107-135
URI: http://hdl.handle.net/2445/125180
ISSN: 2014-640X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
619211.pdf893.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.