Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125285
Title: Una proposta d'intervenció social contra el racisme aversiu mitjançant la mediació circular-narrativa
Author: Masramon Cruzate, Aleix
Director/Tutor: Esteve Espelt Granes
Keywords: Gestió de conflictes
Racisme
Intervenció social
Tesis de màster
Conflict management
Racism
Social intervention
Masters theses
Issue Date: Jun-2018
Abstract: Els models d’intervenció per tal de superar el racisme s’han centrat en combatre el racisme manifest. El propòsit del treball plantejat és generar un nou marc per tal de crear una intervenció que consisteixi en reduir el racisme aversiu o latent. Aquest marc idoni es durà a terme mitjançant la intersecció entre el model de Mediació Circular-Narratiu i la Teoria de l’Elaboració del Conflicte, prenent certes premisses de la Teoria de les Minories Actives. La proposta d’intervenció tindrà com a població diana estudiants de 2n de Batxillerat que es perceben a ells mateixos com no racistes (la majoria), ubicats a les escoles del Besòs. Els diferents participants duran a terme una activitat compresa en sis fases: la primera, el plantejament d’una denúncia; la segona, una dinàmica grupal de rols reveladora del conflicte existent i conversa generativa; la tercera, conscienciació del racisme aversiu latent i tractament d’aquest mitjançant el model circular-narratiu; la quarta, superació d’aquest a partir del conflicte socio-moral que genera la conducta; la cinquena, la valoració de l’activitat mitjançant la positivització de la narrativa; i sisena, la necessitat de la recerca d’un nou marc conceptual i d’un concepte constructiu i antagònic a “racisme”. Així doncs, quan el subjecte vegi despertat el seu racisme latent i prengui consciència d’aquest, degut al conflicte socio-moral generat per la influència de la minoria discriminada, podrà canviar les dinàmiques discriminatòries i racistes.
Note: Màster en Mediació de conflictes, Facultat de Psicologia. Projecte d'intervenció social (Modalitat A). Curs: 2017-2018, Tutor: Esteve Espelt Granes
URI: http://hdl.handle.net/2445/125285
Appears in Collections:Màster Oficial - Mediació de conflictes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_aleix_masramon_cruzate.pdf735.91 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons