Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125487
Title: Guia metodològica per a l’elaboració i implantació del programa esportiu del camp de futbol municipal
Author: Olmo Moralo, Celia
Director/Tutor: Triadó i Ivern, Xavier Ma.
Keywords: Futbol
Gestió de l'esport
Instal·lacions esportives
Serveis municipals
Tesis de màster
Soccer
Sports administration
Sports facilities
Municipal services
Masters theses
Issue Date: Jun-2018
Abstract: Aquest treball presenta una guia metodològica adreçada als ens locals, per a l’elaboració i implantació del programa esportiu del camp de futbol municipal. La guia s’ha elaborat tenint en compte la perspectiva pública d’aquesta instal·lació municipal, la categoria jurídica i finalitat atribuïda al considerar-se un bé de domini públic destinat a un ús o servei públic. El document conté una primera part dedicada a l’exposició del marc jurídic que envolta aquest tipus d’instal·lació municipal i als hàbits esportius de Catalunya. La segona part està dedicada a l’exposició de propostes i consta de la diagnosi municipal, del programa esportiu i del projecte de gestió del camp de futbol.
Note: Treballs Finals del Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona. Curs: 2017-2018, Tutor : Xavier Ma.Triadó Ivern
URI: http://hdl.handle.net/2445/125487
Appears in Collections:Màster Oficial - Direcció d'Empreses de l'Esport

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-DEE_OlmoMoralo.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons