Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125539
Title: Política de gestió de la col·lecció del CRAI (2022)
Author: Universitat de Barcelona. CRAI
Keywords: Gestió de la col·lecció (Biblioteques)
Normativa UB
Universitat de Barcelona. CRAI
Universitat de Barcelona. CRAI Unitat de Gestió de la Col·lecció
Issue Date: 5-Sep-2022
Abstract: Aquest document té com a principi bàsic marcar les línies que han de guiar la gestió i desenvolupament de la col·lecció del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (a partir d’ara, CRAI) de la Universitat de Barcelona, ajudar tots els responsables en el desenvolupament i manteniment de la col·lecció als CRAI Biblioteques i informar la nostra comunitat universitària i la societat en general.
Note: Política de Gestió de la Col·lecció del CRAI de la Universitat de Barcelona aprovada per la Comissió de Biblioteques el 14 de juny de 2018. Modificada i aprovada per la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern el 15 de juliol de 2022.
Podeu consultar les versions anteriors a: http://hdl.handle.net/2445/188722
URI: http://hdl.handle.net/2445/125539
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/188722
Appears in Collections:Marc normatiu (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pol-crai-col-2022.pdf3.64 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons