Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125899
Title: La direcció de cinema i la cerca de les diferències entre el factor home i dona
Author: Pagès Saurí, Ariadna
Director/Tutor: Aguilar Paredes, Carlos
Keywords: Diferències entre sexes
Cinematografia
Treballs de fi de grau
Sex differences
Motion pictures
Bachelor's thesis
Issue Date: 25-Jun-2018
Abstract: El present treball ha volgut verificar si hi ha diferències entre directors i directores pel que fa als aspectes formals i de tractament dels personatges dels seus films a partir de l’aplicació d’una metodologia que consta de tres blocs. Un primer bloc teòric sobre la funció del director de cinema i les singularitats de la direcció de dones. Un segon bloc pràctic amb set entrevistes a directores de cinema espanyoles i la creació d’un decoupage cinematogràfic i, un tercer bloc, amb l’anàlisi realitzat a una mostra composta de sis blockbusters. Amb l’aplicació d’aquesta metodologia, s’ha exposat que hi ha dues perspectives diferenciades pel que fa a aquesta qüestió: els que afirmen que hi ha diferències i els que no. Per tant, és una investigació que actualment encara segueix oberta. Així doncs, el resultat de l’anàlisi de la mostra, tot i no ser estadísticament representatiu, exposa que en els blockbusters analitzats hi ha aspectes que van en contra del que afirmen les entrevistades i la literatura i, per tant, no s’han observat diferències rellevants.
The purpose of this investigation has been to verify the differences between the formal aspects and the characters’ treatment that women film directors and men film directors include in their films by using a methodology divided in three parts. Firstly, the theorical part explains what film directors do and which singularities does literature consider women directors have. Secondly the practical part, consists in seven interviews to Spanish women film directors and the creation of an analysis instrument that has allowed to do the third part of this investigation: the analysis of six blockbusters. By using this methodology, this investigation exposes that there are two different perspectives in this field: the first one ensures that there are differences between women and men in film directing and the second one defends the opposite. Therefore, it is an investigation that remains unsolved. The result of this research, even though it’s not conclusive, shows that in the analysed sample there are aspects that go against what the interviewees and the literature defend. Hence, this sample shows that gender is not a determinant fact in searching differences in film directing.
Note: Treballs Finals del Grau de Comunicació Audiovisual, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Carlos Aguilar Paredes
URI: http://hdl.handle.net/2445/125899
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Comunicació Audiovisual

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ariadna Pagès Saurí versió final del TFG.pdf5.74 MBAdobe PDFView/Open
Resum executiu TFG - Ariadna Pagès.pdf36.04 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons