Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/126188
Title: TestQuest: anàlisi i avaluació de tests
Author: Renom Pinsach, Jordi
Keywords: Programari
Qüestionaris
Tests
Avaluació
Computer software
Questionnaires
Tests
Evaluation
Issue Date: Nov-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Es tracta d’un aplicactiu (TestsQuest) que analitza les respostes d’un grup de persones a un examen, test o qüestionari i proporciona un anàlisi de la qualitat de les preguntes i de la prova en general. Bàsicament fa el test del test. TestQuest analitza la qualitat del test en general, de cada pregunta i de cada alternativa de resposta de cada pregunta. També aporta dades sobre com han respòs els examinats. Tots els resultats de TestQuest són numèrics i gràfics de manera que facin més comprensible a seva interpretació. TestQuest fa una auditoria, permet detectar possibles avaluacions esbiaixades o injustes fetes amb el test o examen. Amb això ajuda a evitar, o fer reconsiderar, decisions vinculants (apte –no apte, aprovat-suspens,...). Actualment no existeix normativa sobre la qualitat tècnica dels exàmens i proves psicotècniques. Únicament existeixen directrius de bones pràctiques. Tot plegat fa que predominin les auditories reactives, es a dir en forma de dictamen tècnic en resposta a una sol·licitud d’evidències objectives per una reclamació o impugnació. L’altra opció que també permet TestQuest és fer l’auditoria preventiva, abans de publicar resultats, del test garantint així la seva legitimitat.
Note: L'accés al manual i al programari no estarà disponible fins la fi de la data d'embargament. Si esteu interessats a accedir-hi, contacteu amb idea@fbg.ub.edu
Projecte: UBTT0349
URI: http://hdl.handle.net/2445/126188
Appears in Collections:Programari (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)
Programari - Recerca

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Codi_Font_Testing_Quest_v.0.11.07.27.zipCodi846.77 MBzipView/Open    Request a copy
Manual_Usuari_TestQuest.pdfManual3.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Embargat   Document embargat fins el 1-11-2023


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.