Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/126267
Title: L'obra de Remedios Varo i l'alquímia: Una recerca espiritual
Author: Moll Pascual, Gemma
Director: González Madrid, María José
Keywords: Història de l'art
Pintores
Surrealisme
Alquímia
Temes en l'art
Treballs de fi de grau
Art history
Women painters
Surrealism
Alchemy
Themes in art
Bachelor's thesis
Varo, Remedios, 1913-1963
Issue Date: Jun-2018
Abstract: El meu treball de final de grau tracta sobre la presència de l'alquímia en la producció mexicana de la pintora surrealista Remedios Varo. Per començar, faré una presentació general de la tradició alquímica i la relació que Varo va tenir amb aquesta. Donaré unes breus pinzellades sobre la matèria en si, destacaré com la va conèixer, quins foren els motius que varen moure-la a aproximar-s'hi tant i quina era la significació que tenia per a ella. A continuació, iniciaré el desgranament dels continguts amb l'explicació d'un dels eixos cabdals de la seva producció: el tema dels viatges. Analitzaré la significació metafòrica de transformació interior que adopten aquests desplaçaments en la producció de l'autora il·lustrant-ho amb l'anàlisi d'algunes de les seves composicions més significatives. Seguint amb el fil de les transformacions, tractaré la presència de les metamorfosis en l'univers varià i els personatges que el poblen, per tal de poder copsar la visió unitària que tenia l'artista del cosmos i les interconnexions que hi havia entre els múltiples elements que el conformen. Per a desenvolupar més aquestes interconnexions, dedicaré un apartat a la relació que s'estableix a les obres de Varo entre el microcosmos i el macrocosmos.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: MªJosé González Madrid
URI: http://hdl.handle.net/2445/126267
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Moll_Pascual_Gemma.pdf3.25 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons