Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/126269
Title: Sant Pere de Casserres: La recuperació d’un monument
Author: Ocaña Masó, Elisabet
Director: Creixell, Rosa
Keywords: Història de l'art
Arquitectura romànica
Conservació i restauració d'edificis
Fonts històriques
Osona (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Art history
Romanesque architecture
Conservation and restoration of buildings
History sources
Osona (Catalonia)
Bachelor's thesis
Monestir de Sant Pere de Casserres
Issue Date: Jul-2018
Abstract: Aquest Treball de Fi de Grau està dedicat al monestir de Sant Pere de Casserres, destacat per ésser un dels més ben conservats de tota l’arquitectura romànica catalana. El gran nombre de llegendes, l’espectacularitat de la seva arquitectura i l’indret on es troba situat, han estat la meva motivació principal en l’elecció d’aquest tema. El fet que es trobi localitzat a la meva comarca, Osona, ha fet que el senti més proper i familiar, quelcom que ha despertat el meu interès.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Rosa Maria Creixell Cabeza
URI: http://hdl.handle.net/2445/126269
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Ocaña_Masó_Elisabet.pdf3.55 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons