Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/126270
Title: El pràcticum del Grau de Pedagogia: la implicació de l’estudiant en l’optimització de l’itinerari formatiu
Author: Alòs Lladó, Mercè
Aneas Álvarez, María Asunción
Duprat San Martín, María Fernanda
Gurrera Lluch, Montserrat
Igual Calvo, M. Jesús
Llanes, Juan
Lluch, Laia
Millan i Guasch, M. Dolors
Martínez, Sandra
Noguera Pigem, Elena
Piqué Simón, Begoña
Rajadell, Núria
Rubio Hurtado, María José
Vilà Baños, Ruth
Keywords: Pedagogia
Pràcticums
Estudiants universitaris
Issue Date: Nov-2018
Publisher: ICE i Edicions OCTAEDRO, S.L.
Series/Report no: Quaderns de docència universitària; 34
Abstract: Aquest treball neix amb la voluntat d’identificar la importància que té la cerca de sinergies entre les institucions de pràctiques i la Universi- tat per a la construcció de marcs mentals i conceptuals compartits, així com per consolidar les bases del model d’avaluació actual del pràcticum del Grau de Pedagogia, on participen les tres mirades dels agents impli- cats: alumnat, professorat tutor de la Universitat de Barcelona i tutores de les organitzacions de pràctiques. Al llarg d’aquest escrit, s’ha volgut implicar l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge —arran de les seves experiències i vivències—, amb el propòsit de millorar l’itinerari formatiu del pràcticum d’aquest grau universitari. Tots els seus elements sorgeixen del plantejament i la contextualització de l’estudiantat universitari actual i de la seva identitat professional, en una societat cada cop més complexa, global, canviant i innovadora. D’aquesta manera, es concep el pràcticum com un element essencial per a l’adquisició de competències i coneixements que contribueixen al desenvolupament formatiu i a la construcció de la identitat professional de l’alumnat universitari. Aquest treball ofereix un panorama sobre l’estat i els reptes de les tres assignatures del pràcticum i proporciona una comprensió més gran de la necessitat de canvi i interrelació per a la qualitat del procés d’aprenentatge en educació superior dels alumnes del Grau de Pedagogia. Es ressalta, així, la necessitat dels professionals d’estar en constant formació. Un treball de veus, mirades i posicionaments per la reflexió i les opinions que suposa i alinea reptes per a la formació acadèmica i universitària de la figura del pedagog.
Note: Coordinació: Sandra Martínez Pérez
Podeu consultar la versió castellana al camp recurs relacionat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/126270
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/145087
ISBN: 978-84-17219-98-7
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)
A - Llibres Universitat (IDP-ICE, Octaedro)
Llibres / Capítols de llibre (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QDU-34.pdf636.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.