Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/126701
Title: Espais d’oci juvenil a L’Hospitalet de Llobregat: l’ajust de les polítiques de joventut a les noves realitats juvenils.
Author: Gómez Varo, Irene
Director: Simó i Solsona, Montse
Keywords: Sociologia
Espais públics
Lleure
Treballs de fi de grau
Sociology
Public spaces
Leisure
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2018
Abstract: (cat) En la nostra societat actual, cada vegada són més les evidències que l’oci és un factor cabdal en la configuració de les identitats juvenils individuals i col·lectives. Les experiències viscudes entorn a l’oci resulten essencials en l’adquisició d’hàbits que es consolidaran durant els anys de joventut i es desenvoluparan durant la resta de l’etapa adulta. Precisament, aquesta investigació posa sobre l’èmfasi en el potencial explicatiu de l’oci sobre les noves realitats juvenils, tot adoptant una mirada “des de l’espai”. Es tracta doncs, d’identificar quins són els espais i com són les activitats d’oci juvenil a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, i en concret al barri d’ El Centre. A partir d’una metodologia pluralista que combina diferents tècniques de recollida i d’anàlisis, la idea és veure en quina mesura les polítiques d’oci juvenil impulsades per l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat s’ajusta a les noves realitats juvenils i a les necessitats i inquietuds dels diferents espais d’oci juvenil (espai públic, espais administratius i espais autogestionats) i dels jovent que els ocupa.
(eng) In our current society, it is more and more evidenced that leisure is a key factor in the process of creating individual and collective youth identities. All leisure experiences are essential for the acquisition of certain habits that will be consolidated during the youth and will be developed during the rest of the adulthood. Precisely, this research wants to emphasize the explanatory potential of leisure about the new realities of youth by putting the focus on the “spaces”. This way, it identifies which are the spaces and which are the activities of the youth leisure in the city of L’Hospitalet de Llobregat, and concretely in the neighborhood of “El Centre”. From a pluralist methodology that combines different techniques of data collection and analysis, the idea is to check if youth policies implemented by the local government of L’Hospitalet de Llobregat correspond to the new youth realities, needs and interests of the different youth leisure spaces (public space, administrative spaces and self-managed spaces) and young people who use them.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018 , Tutor: Montserrat Simó Solsona
URI: http://hdl.handle.net/2445/126701
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC-Gomez-Irene-Jun18.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons