Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127002
Title: CRAI Biblioteca del Campus de Mundet. Memòria d'activitats 2017
Author: Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca del Campus de Mundet
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca del Campus de Mundet
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Universitat de Barcelona. CRAI
Abstract: Aquesta memòria s'organitza seguint les línies estratègiques proposades a Acció 2018, Pla estratègic del CRAI de la UB (2015-2018): 1. Serveis, 2 . Recursos d'informació i patrimoni bibliogràfic, 3. Difusió i cooperació, 4. Excel·lència en gestió i 5. Organització i persones. Cadascuna d'aquestes línies té uns objectius estratègics. Al Llarg de la memòria anirem relacionant cada acció amb aquests objectius. Ës convenient recalcar que la consecució d'aquests objectius ha estat el leitmotiv de totes les nostres accions, actuacions i posteriors anàlisis.
URI: http://hdl.handle.net/2445/127002
Appears in Collections:Memòries d'activitats CRAI Biblioteques i Unitats (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memoria_CM_2017.pdfMemòria 20172.96 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons