Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127380
Title: Pluralisme, diversitat i reconeixement de les minories a Polònia (1945-2015)
Author: Serrano Puig, Clàudia
Director/Tutor: Pellegrini, Alberto
Keywords: Minories
Identitat col·lectiva
Polònia
Treballs de fi de grau
Minorities
Group identity
Poland
Bachelor's thesis
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] Polònia a causa de la seva situació geogràfica i històrica va ser durant molts segles un territori caracteritzat per una gran diversitat cultural, ètnica i religiosa, diversitat que des de la Segona Guerra Mundial ha anat disminuint fins a convertir-se actualment en un dels països del continent europeu més homogenis pel que fa a la seva població. Més enllà dels efectes que van tenir la Segona Guerra Mundial i l’Holocaust sobre les minories del país, el govern va desenvolupar des de 1945 diverses accions i polítiques que van afavorir la reducció de les comunitats. El present treball, basat en la recerca bibliogràfica, mostra diversos estudis sobre l’evolució de la comunitat jueva i ucraïnesa a Polònia i el rol jugat per l’Estat fins a la consolidació de la democràcia al país.
[eng] Poland, because of its geographical location and history, has been during centuries a territory characterized by its cultural, ethnic and religious diversity. A diversity that has ebbed since the Second World War and the Holocaust, making Poland one of the most homogeneous countries of Europe. Beyond the effects of the Second Word War and the Holocaust on the minorities, the government has since 1945 developed different actions and policies that have favoured the reduction of the communities. This work, based on a bibliographical research, aims to elucidate, by means of different studies, the evolution of the Jewish and Ukrainian minorities in Poland and the role the State until the consolidation of the democracy.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Alberto Pellegrini
URI: http://hdl.handle.net/2445/127380
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Serrano_Puig_Clàudia.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons