Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127460
Title: Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (juny-juliol 2018)
Author: Anderson, Miriam
Keywords: Dret civil
Catalunya
Registre de la propietat
Civil law
Catalonia
Registration of land titles
Issue Date: 22-Oct-2018
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: [cat] Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 6 de juny de 2018(atribució de l'ús de l'habitatge familiar: durada); 28 de juny de 2018(usucapió contra tabulas: sobre la necessitat de nomenar defensor judicial quan s'han demandat els ignorats hereus del titular registral); 20 de juliol de 2018(JUS/1748/2018; fideïcomís de residu: els actes de segregació i constitució del règim de propietat horitzontal no són disposicions oneroses); 20 de juliol de 2018 (JUS/1784/2018; estatuts de propietat horitzontal que prohibeixen els usos turístics amb l'oposició d'un dels titulars) i 20 de juliol de 2018 (JUS/1985/2018; inspecció tècnica i certificat d'aptitud en la compravenda d'edificis antics).
[eng] Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 6 June 2018 (right of use of the family home upon marriage breakdown: duration); 28 June 2018 (acquisitive prescription against the deceased registered owner: whether a representative for the estate needs to have been appointed by the court), 20 July 2018 (JUS/1848/2018; fideicommissum: the division of plots of land and the constitution of a condominium do not amount to disposal); 20 July 2018 (JUS/1784/2018; condominium regulations forbidding tourist lets despite the opposition of one of the owners) and 20 July 2018 (JUS/1785/2018; technical inspection and adequacy certificate required by housing maintenance regulations in the context of a sale).
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.indret.com/pdf/1429.pdf
It is part of: InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2018, vol. 2018, num. 4, p. 1-27
URI: http://hdl.handle.net/2445/127460
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
684574.pdf336.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.