Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127470
Title: Expressió gènica en models d'isquèmia cerebral
Author: Planas Obradors, Anna Maria
Ferrer, Isidro (Ferrer Abizanda)
Keywords: Isquèmia cerebral
Expressió gènica
Cerebral ischemia
Gene expression
Issue Date: 1996
Publisher: Societat Catalana de Biologia
Abstract: La isquèmia cerebral pot causar una lesió irreversible al cervell, amb una important pèrdua neuronal a les zones afectades. Entre els primers canvis que es detecten després de la isquèmia hi ha alteracions del patró d'expressió gènica. D'una forma molt ràpida s'indueix primer 1'expressió dels denominats gens d'inducció immediata, com els protooncogens c-fos i c-jun, i després les proteïnes d'estrès, corn la HSP-70. Algunes d'aquestes proteïnes induïbles poden interaccionar amb el DNA i poden actuar com a factors de transcripció modulant 1'expressió d'altres gens de resposta més lenta. Aquest és un mecanisme d'amplificació del senyal que permet que la cèl·lula respongui als estímuls inicials i, com a resultat, sobrevisqui o mori després de 1'agressió. A la isquèmia cerebral s'observen diferents patrons de mort neuronal segons la regió afectada i el tipus d'isquèmia (focal o global). Aixi, s'han descrit fenòmens de mort necròtica i també de mort de tipus apoptòtic. En aquest treball hem estudiat 1'expressió de gens induïbles, els canvis en 1'expressió de gens d'expressió constitutiva i la seva relació amb la mort o supervivència neuronal en diferents models d'isquèmia cerebral en rosegadors. La comprensió dels processos de senyalització intracel·lular en neurones sotmeses a 1'agressió isquèmica pot portar llum a la qüestió de quins són els mecanismes subjacents a la mort neuronal.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCBiologia/article/view/238213
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 1996, vol. 47, p. 227-247
URI: http://hdl.handle.net/2445/127470
ISSN: 0212-3037
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Patologia i Terapèutica Experimental)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
181386.pdf8.17 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons