Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127472
Title: El paper de la Cartografia en la difusió de la ciència
Author: Ramazzini, Graziana
Keywords: Història de la cartografia
Ciència
Cartography history
Science
Issue Date: 2001
Publisher: Societat Catalana de Biologia
Abstract: Les contribucions principals de la cartografia a la difusió de la ciència són bàsicament dues. La primera és la pròpia de la disciplina, és a dir, la confecció de mapes detallats i mètricament correctes (isomorfs espacials) de la superfície terrestre. Es pot considerar que aquest objectiu històric s'ha assolit amb plenitud al segle XX. A més, la realització de mapes al llarg de la història, al mateix temps que intentava subministrar documents fiables de la superfície terrestre, ha contribuït a forjar la imatge del món. La segona aportació cabdal es basa en el caràcter de canal de comunicació dels mapes, sobretot dels temàtics. Com a mitjà de comunicació, els mapes presenten un codi propi universal, els trets principals del qual s'analitzen aquí. La implantació dels símbols cartogràfics, les variables visuals que intervenen en el disseny de la simbologia i el comportament perceptiu d'aquestes, configuren la gramàtica bàsica del llenguatge cartogràfic.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCBiologia/article/view/251426
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 2001, vol. 51, p. 219-233
URI: http://hdl.handle.net/2445/127472
ISSN: 0212-3037
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188610.pdf148.37 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons