Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127490
Title: Mecanismes de control negatiu de la inflamació mediats per receptors nuclears
Author: Matalonga, Jonathan
Valledor Fernández, Annabel
Keywords: Receptors nuclears (Bioquímica)
Expressió gènica
Inflamació
Nuclear receptors (Biochemistry)
Gene expression
Inflammation
Issue Date: 1-Apr-2015
Publisher: Societat Catalana de Biologia
Abstract: Els receptors nuclears són una família de factors de transcripció dependents de lligand que regulen la reproducció, el desenvolupament, el metabolisme i la resposta immunitària. Diversos membres de la família dels receptors nuclears tenen un paper important en el control negatiu de la inflamació. Centrarem aquesta revisió en alguns dels receptors nuclears que presenten una activitat repressora de la inflamació ben caracteritzada i revisarem els mecanismes moleculars involucrats en aquestes accions antiinflamatòries.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.1501.02.144
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 2015, vol. 65, p. 10-15
URI: http://hdl.handle.net/2445/127490
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.1501.02.144
ISSN: 0212-3037
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
644700.pdf997.45 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons