Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127592
Title: Poder i llibertat femenina en un món en transició (Catalunya, entre finals del segle XV i la primera meitat del XVI
Author: Curran i Valls, Núria
Director/Tutor: Rivera Garretas, María-Milagros, 1947-
Keywords: Dones
Noblesa
Matriarcat
Parentiu matrilineal
Renaixement
Catalunya
Epistolaris
Treballs de fi de grau
Women|
Nobility
Matriarchy|
Matrilineal kinship
Renaissance
Catalonia
Letters (Correspondence)
Bachelor's thesis
Roís de Liori i de Montcada, Hipòlita
Requesens, Estefania de, aproximadament 1504-1549
Segle XV-segle XVI
Issue Date: Jul-2018
Abstract: L’objectiu d’aquest treball es basa a analitzar la situació de les dones de l’alta noblesa catalana entre finals de l’edat mitjana i inicis del renaixement, per tal de veure com el context d’un món feudal en transició cap al món modern va afectar el seu rol polític i econòmic dins família. S’ha fet principalment a través de l’estudi de la correspondència de dues dones de la família Requesens: Hipòlita Rois de Liori, i la seva filla, Estefania de Requesens. A través del qual s’ha pogut comprovar com un sistema familiar matriarcal/matrilineal convivia i encaixava en una societat cada vegada més patriarcal.
The aim of the following paper is to analyze the situation of Catalan high nobility women in between the Late Medieval period and the Renaissance, in order to see how the context of a feudal world in transition to the modern era affected their political and economic roles within the family structure. This has been principally carried out through the study of the letters of two women of the Requesens family, which has shown how a matriarchal/matrilineal system coexisted within an increasing patriarchal society.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: xxx
URI: http://hdl.handle.net/2445/127592
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Curran_i_Valls_Núria.pdf286.94 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons