Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127823
Title: Les Institucions Municipals del Camp de Tarragona en l’època medieval: el cas de Tarragona i Reus
Author: Rovira i Miró, Aleix
Director/Tutor: López Pérez, M. Dolors
Keywords: Municipis
Administració municipal
Institucions públiques
Universitats
Edat mitjana
Història medieval
Camp de Tarragona (Catalunya)
Tarragona (Catalunya)
Reus (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Municipal corporations
Municipal government
Public institutions
Universities
Middle Ages
Medieval history
Camp de Tarragona (Catalonia)
Tarragona (Catalonia)
Reus (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: May-2018
Abstract: Les Ciutats de Tarragona i Reus comparteixen un mateix marc cultural, històric i geogràfic base. Tot i la seva proximitat, però, les dues poblacions es desenvolupen de maneres diferents a causa d’altres factors com l’econòmic, demogràfic i polític. L’objectiu d’aquest treball és analitzar les institucions municipals medievals de la Ciutat i la llavors Vila i establir i demostrar la seva similitud tot i els altres factors. El mètode emprat és l’anàlisi del que sabem de les dues institucions mitjançant la recerca bibliogràfica i la consulta puntual de fonts primàries. El resultat d’aquesta comparació és, malgrat tot, en gran part inconclusiu a causa de la manca de bibliografia i de temps per a fer recerca en fonts primàries, cosa que ens duu a no poder establir clarament si les corporacions municipals de Tarragona i Reus són categòricament similars.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: M. Dolores López i Pérez
URI: http://hdl.handle.net/2445/127823
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Rovira_i_Miró_Aleix.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons