Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127889
Title: Les Brigades Internacionals. El paper de la Unió Soviètica i el control ideològic
Author: Romero Coma, Ramon
Director/Tutor: Abelló i Güell, Teresa
Keywords: Guerra civil española, 1936-1939
Unió Soviètica
Treballs de fi de grau
Spanish Civil War, 1936-1939
Soviet Union
Bachelor's thesis
Brigades Internacionals
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] El present treball es tracta d’un estat de la qüestió entorn la relació entre la Unió Soviètica i de les Brigades Internacionals, centrant-se més precisament en el control ideològic i en les purgues que es varen produir en el sí del cos de voluntaris internacionals. L’objectiu d’aquest és analitzar el que la bibliografia més recent diu sobre aquests aspectes, i trobar quin és l’estat de les investigacions avui en dia.
[eng] The present work is about the state of the art around the relation between the Soviet Union and the International Brigades, focusing more precisely on the ideological control and in the purges that took place inside the international volunteers’ corps. The objective is to analyze what the most recent bibliography says about these issues, and to find the state of the investigations nowadays.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Teresa Abelló Güell
URI: http://hdl.handle.net/2445/127889
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Romero_Coma_Ramon.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons