Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/128007
Title: Anníbal de Cartago, realitat i ficció
Author: Villanueva Fuentes, Fina
Director: García Sánchez, Manel
Keywords: Guerra Púnica II, 218-201 aC
Treballs de fi de grau
Punic War, 2nd, 218-201 B.C
Bachelor's thesis
Anníbal, aproximadament 247 aC-183 aC
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] És la figura d´Anníbal Barca la principal protagonista en el marc de Segona Guerra Púnica. La seva trajectòria militar durant els intensos anys de lluita contra Roma el van convertir en un enemic terrible a ulls de la historiografia clàssica. El present treball pretén ser un estat de la qüestió sobre la distorsionada versió antiga i, alhora analitzar la difusió que ens ha arribat fins el present, d´altra banda la construcció del perfil d´Anníbal analitzant diferents fonts assitirà un resultat més complet de la seva figura que la pròpiament antiga.
[eng] Hannibal Barca was a leading figure in the Second Punic War. His military achievements during these intense years of fighting Rome would consolidate his reputation as a fearsome enemy in classical historiography. The aim of this work is to challenge the distorted image of Hannibal portrayed in these ancient texts, while also examining its diffusion through history to the present day. Furthermore, close reading of a variety of sources can offer a more accurate profile of the historical figure than the classical version would allow.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Manel García Sánchez
URI: http://hdl.handle.net/2445/128007
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Villanueva_Fuentes_Fina.pdf11.75 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons