Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/128028
Title: Biblioteca d'aplicacions Shiny en assignatures introductòries d'Estadística
Author: Miñarro Alonso, Antonio
Calvo, Miquel (Calvo Llorca)
Vegas Lozano, Esteban
Keywords: R (Llenguatge de programació)
Simulació per ordinador
Educació superior
Estadística
Innovacions educatives
Issue Date: 2018
Abstract: L’assignatura d'Estadística és una assignatura de primer cicle a molts plans d'estudis de la UB. En el cas de la Facultat de Biologia, els plans d’estudis dels graus de Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques i Biologia inclouen una assignatura d’Estadística troncal a primer curs amb plans docents equivalents. Des de 2014 es va iniciar una migració per usar R enlloc del programari Java desenvolupat pel grup Statmedia per les dificultats creixents en l’ús dels applets de Java. R és un llenguatge i entorn de programació per l'anàlisi estadístic i gràfic, de software lliure i multi-plataforma que s’ha estes el seu us tant a nivell acadèmic com en la majoria d’àmbits de recerca, per més informació https://www.r-project.org/. Aquest llenguatge es basa en paquets que tenen funcionalitats diferents i que són creats per la comunitat. El paquet Shiny crea un entorn web per a facilitar la visualització dels programes fets en R, per més informació http://shiny.rstudio.com/. Estadística és una assignatura de primer cicle on es presenten els conceptes bàsics de probabilitat i estadística. El nostre projecte planteja crear una biblioteca d'aplicacions Shiny per tal d’ajudar a visualitzar els conceptes bàsics de probabilitat i estadística, facilitant per tant la seva comprensió. Es farà servir tant a les classes magistrals com per fomentar l'aprenentatge autònom atès que els alumnes tindran tot el material on-line a lliure disposició.
Note: Projecte 2016PID-UB/020
URI: http://hdl.handle.net/2445/128028
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
InformeFinal_Biblioteca d'aplicacions Shiny.pdf606.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons