Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/128070
Title: Informe final del projecte d'innovació docent 2016PID-UB/026 Innovant en les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals
Author: García Asensio, Ma. Ángeles (María Ángeles)
Sánchez, Lydia
Marquès Emo, Anna
Vilaseca Corderroure, Jaume Elies
Rius, Sandra
Franganillo, Jorge
Aguilar, Carlos (Aguilar Paredes)
Villanueva Baselga, Sergio
Ortiz Álvarez, Paula
Keywords: Persuasió
Comunicació audiovisual
Presentacions
Persuasió (Psicologia)
Innovacions educatives
Issue Date: 8-Feb-2019
Abstract: En un context caracteritzat per l’evolució tecnològica, la globalització i l’orientació cap a un treball cada cop més col·laboratiu i interdisciplinari, el sector audiovisual planteja noves exigències professionalitzadores. Per aquest motiu, es fa indispensable que la comunitat universitària s’impliqui en millorar la capacitació dels estudiants de Comunicació Audiovisual i en facilitar la seva inserció a la indústria. En aquest sentit, és fonamental que els estudiants, futurs professionals, comptin amb les habilitats necessàries per enfrontar-se amb èxit als pitches professionals, breus presentacions orals orientades a explicar i vendre els seus projectes audiovisuals. També cal treballar en la millora de la seva imatge professional i en la seva marca personal a les xarxes socials. En aquest context, el projecte d’innovació docent que hem desenvolupat durant dos cursos acadèmics ha estat orientat a treballar estratègies formatives específiques que han incidit en la millora de les habilitats de comunicació persuasiva i especialitzada dels nostres estudiants i en la seva creació d’una imatge pública, professional i convincent. També ha estat objectiu treballar eines i estratègies que faciliten que els seus projectes audiovisuals siguin visibles a ulls de la indústria. Amb aquests propòsits, hem aconseguit no només augmentar l’esforç dels estudiants per aconseguir l’excel·lència en la persuasió oral (pitches), digital (xarxes socials) i audiovisual (teasers, tràilers i obres audiovisual), sinó també intensificar la reflexió didàctica dels docents sobre el treball interdisciplinari i sobre les competències professionalitzadores dels estudiants. En definitiva, hem aconseguit millores en els processos d’ensenyament-aprenentatge del grau.
Note: 2016PID-UB/026
URI: http://hdl.handle.net/2445/128070
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INFORME FINAL INNOVANT EN LA MILLORA DE LES CAPACITATS PERSUASIVES.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons