Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/128125
Title: Treball geomorfològic de les allaus: estat actual del coneixement i exemples de les zones d'allaus d'Andorra.
Author: Mena, Olivier de
Furdada i Bellavista, Glòria
Keywords: Geomorfologia
Allaus
Andorra
Geomorphology
Avalanches
Andorra
Issue Date: 2005
Publisher: Institut d'Estudis Andorrans
Abstract: Les allaus afecten cada vegada més l'home, el qual ha començat a estudiarles amb més precisió per saber-ne els mecanismes i poder preveure i/o evitar els danys materials que provoquen al seu pas. Per això, es poden diferenciar dos aspectes molt importants en l'estudi de les allaus. El primer consisteix en el perill natural que pot arribar a assolir l'impacte en l'estructura socio-econòmica d'una localitat o fins i tot d'un país. En el nostre cas, Andorra és un país que està constantment sotmès a diversos perills naturals, no només d'allaus sinó també de caiguda de pedres, corrents d'arrosegalls... El segon aspecte consisteix en l'impacte en el medi físic que pot arribar a assolir aquest perill natural. És a dir, les allaus realitzen un treball geomorfològic molt important, que any rere any va modelant el relleu. Per això, les allaus constitueixen un perill natural en les zones d'alta muntanya, no només per la quantitat de neu que poden mobilitzar i transportar sinó també pels sediments que poden arribar a mobilitzar i també transportar.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Horitzó, 2005, num. 7, p. 12-23
URI: http://hdl.handle.net/2445/128125
ISSN: 1681-5602
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dinàmica de la Terra i l'Oceà)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
523987.pdf881.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.