Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/128166
Title: Violentia
Other Titles: Resposta poètica a la Llei de Seguretat Ciutadana
Author: Giró Coll, Maria
Keywords: Arts visuals
Llibertat d'expressió
Seguretat ciutadana
Treballs de fi de grau
Visual arts
Freedom of speech
Public security
Bachelor's thesis
Issue Date: 30-Jan-2019
Abstract: [cat] El següent treball s’articula en forma de reposta a la Llei de Seguretat Ciutadana, simbòlicament, com a reflex d’allò limitador de la llibertat d’expressió actual a l’estat espanyol. És una proposta també, de qüestionament en vers la violència sistèmica, aquella que generen les institucions de l’Estat i que hem normalitzat i integrat en la nostra quotidianitat. Així doncs, ens convida a reflexionar sobre la necessitat i la finalitat dels mecanismes de control i seguretat, a través de l’alteració dels codis de comunicació. Aquest propòsit es formalitza a través de diverses intervencions en l’espai públic i de tres instal·lacions en diferents espais expositius.
[eng] The following project provides an answer to the Spanish Citizen’s Security Law, which is symbolically reflecting what are the current threats to freedom of speech in Spain. It is also a proposal intended to pose challeging questions concerning systemic violence. This type of violence is inflicted by state institutions and assimilated by Spanish citizenry. Therefore, this project aims to consider the implications of the security and surveillance measures through the modification in communication codes. This goal is achieved by working on multiple public space interventions and three installations in different expositive places.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2019, Tutor:
URI: http://hdl.handle.net/2445/128166
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Violentia_Maria Giró.pdf10.09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons