Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/128266
Title: Ressenya del 'Atlas Lingüístico Galego. Volume VI. Léxico. Terra, plantas e árbores. A Coruña / Santiago de Compostela: Fundación Barrié / Universidade de Santiago de Compostela.
Author: Gargallo Gil, José Enrique
Keywords: Ressenyes (Documents)
Reviews (Documents)
Issue Date: 12-Mar-2018
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Instituto da Lingua Galega, com a representació corporativa, figura a continuació del títol genèric d'Atlas Lingüístico Galego a la portada d'aquest volum, el sisè de l'atles, que començà a publicar-se el 1990. És a la portada interior on es relacionen els noms d'una sèrie de persones vinculades a la publica-ció del nou volum, i em sembla de justícia reproduir-los aquí: Constantino García1 i Antón Santamari-na com a directors; Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei i Manuel González González com a investigadors; el mateix Francisco Fernández Rei com a coordinador; i, com a redactors, de nou Fernández Rei i, a més, Raquel Alonso Parada, Irene Bravo Pérez, Ana García García, Carme Hermida Gulías, Rosa Mouzo Villar, Noa Pérez González, Xacinta Varela Martínez i Mª Luísa Vázquez Freire.
Note: Reproducció del document publicat a: https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000256/00000007.pdf
It is part of: Estudis Romànics, 2018, num. 40, p. 471-473
URI: http://hdl.handle.net/2445/128266
ISSN: 0211-8572
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
679981.pdf90.35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons