Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/128274
Title: Els usos lingüístics a les aules de secundària de Catalunya i el País Valencià: l'estudiantat i el professorat com a actors de la política lingüística educativa
Author: Flors-Mas, Avel·lí
Keywords: Política lingüística
Política educativa
Educació secundària
Ús lingüístic
Catalunya
País Valencià
Language policy
Educational policy
Secondary education
Linguistic usage
Catalonia
Valencian Community
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: Aquest article parteix d'un model participatiu d'anàlisi de la política lingüística que considera docents i estudiants com a actors de les polítiques lingüístiques educatives i, doncs, com a subjectes amb agència i capacitat de decidir sobre les tries pròpies i d'intervenir sobre les de la resta d'actors. A partir dels discursos d'una mostra d'estudiants de 4t d'ESO de Mataró i Manlleu (Catalunya) i Castelló de la Plana (País Valencià) sobre els usos lingüístics a les aules, s'hi analitza en quina mesura les pràctiques reportades reprodueixen o qüestionen les polítiques lingüístiques educatives implantades a cada territori, i l'impacte que tenen sobre la institucionalització del català. L'anàlisi indica que el català està raonablement institucionalitzat a les aules de Mataró i Manlleu a pesar que el castellà hi manté una certa presència, bàsicament en converses al marge. En canvi, el català pateix un dèficit important d'institucionalització a Castelló, on tant estudiants com alguns docents incorporen el castellà en espais vehiculats a priori en català.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/rld.i70.2018.3175
It is part of: Revista de Llengua i Dret, 2018, vol. 70, p. 103-116
URI: http://hdl.handle.net/2445/128274
Related resource: https://doi.org/10.2436/rld.i70.2018.3175
ISSN: 0212-5056
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
684320.pdf615.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons