Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/128965
Title: Violència masclista i oci nocturn. Anàlisi de les principals campanyes de prevenció i protocols d’actuació a nivell municipal
Author: Echevarría Llaneras, Marina
Director/Tutor: Igareda, Noelia
Keywords: Estudis de gènere
Violència contra les dones
Tesis de màster
Gender studies
Violence against women
Masters theses
Issue Date: Jun-2017
Abstract: [cat] La present investigació té com a objectiu analitzar els protocols d'actuació i les campanyes de prevenció de la violència masclista en l'oci nocturn que s'estan impulsant des de diferents ajuntaments i col·lectiu feminista. L'anàlisi té com a objectiu esbrinar que s'estén per violència masclista, quines conductes es reconeixen com a tal així com quines actuacions es proposen. En base als resultats obtinguts, he realitzat una sèrie de propostes i elements que, en la meva opinió, haurien de contenir aquestes campanyes per a que no quedin reduïdes a manifestacions del dret penal simbòlic.
[eng] The present research’s goal is to analyse the prevention campaigns and intervention protocols of sexism violence in nightlife, that are driven by different local government and feminism movement. The analyses’ purpose is to identify what is defined as sexism violence, which behaviours are recognised as that and what is the intervention proposed. Based on the results of the research, I made some proposes and elements that, from my point of view, should be included in that kind of campaigns to not just be a symbolic penal law’s manifestation.
Note: Màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, any: 2016-2017, Tutora: Noelia Igareda
URI: http://hdl.handle.net/2445/128965
Appears in Collections:Màster Oficial - Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Marina_Echevarría_Llaneras.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons