Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/129464
Title: Codi ètic d’integritat i de bones pràctiques de la Universitat de Barcelona
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Ètica
Integritat
Normativa UB
Universitat de Barcelona
Issue Date: Oct-2018
Abstract: El document no té caràcter de normativa legal, sinó que vol orientar els drets i les obligacions dels col·lectius de la Universitat i donar-hi suport. «És una declaració de caràcter general dels principis que regeixen la UB i una suma de bones practiques - Dr. Bilbeny». El nou Codi ètic entén per bones pràctiques el conjunt de regles, recomanacions i compromisos que els col·lectius de la UB han de tenir en compte per afavorir l’excel·lència en diferents àmbits de la Universitat i prevenir problemes d’integritat en l’exercici personal de les seves activitats. L’àrea d’aplicació del codi abasta els àmbits de la recerca, la docència, l’aprenentatge, les publicacions, la comunicació o la gestió, entre d’altres. La llibertat acadèmica, la responsabilitat professional, la integritat científica i acadèmica, l’honestedat, la igualtat de drets, el respecte, la privacitat i confidencialitat, la sostenibilitat i les relacions solidàries, i les possibles conductes de risc són els apartats que componen el Codi ètic, la interpretació del qual correspon al Comitè d’Ètica de la UB.
Note: Document aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona amb data 9 de'octubre de 2018.
URI: http://hdl.handle.net/2445/129464
Related resource: https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2018/10/021.html
Appears in Collections:Política Científica UB

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
codi_etic_UB_2018.pdfCodi ètic d’integritat i de bones pràctiques de la UB113.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons