Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/129853
Title: Una residència de planta complexa de l'ibèric antic al jaciment de Sebes (Flix, Ribera d'Ebre)
Author: Belarte Franco, Maria Carme
Noguera Guillén, Jaume
Olmos Benlloch, Pau
Keywords: Ibers
Assentaments humans
Necròpolis
Arquitectura
Edat del ferro
Protohistòria
Excavacions arqueològiques
Restes arqueològiques
Flix (Catalunya)
Baix Ebre (Catalunya)
Iberians
Human settlements
Necropoles
Architecture
Iron age
Protohistory
Archaeological excavations
Antiquities
Flix (Catalonia)
Baix Ebre (Catalonia)
Issue Date: 31-Dec-2018
Publisher: Universitat de Lleida
Abstract: [cat] El jaciment protohistòric de Sebes està ocupat de manera continuada des de la segona meitat del segle vii aC fins a principis del segle v aC. S'hi documenten dos hàbitats diferenciats i successius en el temps, així com una necròpolis tumular en ús durant la primera edat del ferro; la cronologia de l'assentament fa que sigui un dels rars exemples on és possible estudiar la transició entre el primer ferro i l'ibèric antic a la vall de l'Ebre. Les estructures d'hàbitat, situades al cim i als vessants d'un turó, han estat fortament alterades per l'erosió, així com per construccions militars relacionades amb la batalla de l'Ebre de 1938. Malgrat això, ha estat possible identificar diverses cases per cada fase d'ocupació. En aquest article ens centrarem en un edifici complex, integrat per quatre àmbits, de la fase de l'ibèric antic.
[eng] The Protohistoric site of Sebes was occupied continuously from the second half of the 7th century BC to the outset of the 5th century BC. The site comprises two different and successive settlements, as well as a barrow cemetery from the Early Iron Age. The site is one of the rare examples offering the potential of analysing the transition from the Early Iron Age to the Early Iberian period in the Ebro Valley. The features of the settlement on the top and slopes of a hill are greatly altered by both erosion and military constructions raised in 1938 during the Battle of the Ebro. Despite these drawbacks, it is possible to identify a series of dwellings for each phase of occupation. This paper focuses on one complex residence comprising four rooms from the phase of the Early Iberian.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.21001/rap.2018.28.20
It is part of: Revista d'Arqueologia de Ponent, 2018, num. 28, p. 369-384
URI: http://hdl.handle.net/2445/129853
Related resource: https://doi.org/10.21001/rap.2018.28.20
ISSN: 1131-883X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
685925.pdf3.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.