Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130235
Title: Identificar els límits de la professió i les seves competències: Activitat formativa-reflexiva a les Pràctiques Externes del Grau de Nutrició Humana i Dietètica
Author: Urpí Sardà, Mireia
Llorach, Rafael
Illán Villanueva, Montserrat
Torrado, Xavier
Farran, Andreu
Andrés Lacueva, Ma. Cristina
García, Dolores
Lizárraga, María Antonia
Amat, Concepció
Keywords: Pràcticums
Educació superior
Competències transversals
Innovacions educatives
Practicums
Higher education
Generic competences
Educational innovations
Issue Date: 2018
Publisher: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI)
Abstract: En aquest treball es desenvolupa una activitat d'aprenentatge per millorar la consolidació de les competències transversals del grau i específiques de l'assignatura de Pràctiques Externes. En aquest sentit s'ha desenvolupat una activitat formativa-reflexiva on l'alumne identifica les competències professionals als centres de pràctiques i en una sessió expositiva col·laborativa es crea un espai universitari destinant temps per a l'aprenentatge i discussió entre iguals. Paraules clau: Competències professionals; activitat formativa-reflexiva; límits de la professió; Pràctiques Externes; Intercanvi d'experiències
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/index
It is part of: Revista del CIDUI, 2018
URI: http://hdl.handle.net/2445/130235
ISSN: 2385-6203
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
685488.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons