Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130323
Title: Aportació al planejament urbanístic de la garriga en relació amb el desdoblament de la línia ferroviària R3
Author: Fontanet i Garcia, Neus
Director/Tutor: Tort i Donada, Joan, 1958-
Keywords: Geografia humana
Planejament urbanístic
Transport ferroviari
Treballs de fi de grau
Human geography
Urban planning
Railroads
Bachelor's thesis
Garriga (Catalunya)
Issue Date: 2018
Abstract: La temàtica general del treball és l’afectació del desdoblament de les vies de tren en un municipi, on aquestes vies passen pel centre de la població i originen un remarcable efecte barrera. El cas empíric que s’ha escollit és el municipi de la Garriga i la seva adaptació al problema del creuament diari de les vies, tant amb vehicles com a peu. L’objecte d’estudi no és la reestructuració urbanística en si, sinó aportar una solució urbanística al projecte d’eliminació dels passos a nivell. Una solució que doni resposta a la mobilitat de la Garriga i no sigui traumàtica per a l’estructura urbanística actual del municipi.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Joan Tort i Donada
URI: http://hdl.handle.net/2445/130323
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Fontanet Garcia.pdf6.97 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons