Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130485
Title: Arquitectura i hàbitat al territori d'Ilerda: la vil·la del Romeral (Albesa, La Noguera) entre els segles I i VI dC
Other Titles: Architecture and occupation of the Ilerda territory: the villa of Romeral (Albesa, La Noguera) between the 1st and 6th centuries AD
Author: Marí i Sala, Lluís
Revilla Calvo, Víctor
Keywords: Vil·les romanes
Assentaments humans
Població rural
Mosaics romans
Excavacions arqueològiques
Albesa (Catalunya)
Roman villa
Human settlements
Rural population
Mosaics roman
Archaeological excavations
Albesa (Catalonia)
Issue Date: 2018
Publisher: Universitat de Lleida
Abstract: [cat] La vil·la del Romeral és un establiment amb una complexa seqüència d'ocupació al llarg de l'època imperial. La primera fase correspon a un edifici de característiques poc definides que es basteix a inicis del segle i dC. Aquesta construcció és substituïda per un gran edifici, amb funció residencial i dotat de balneum, que sembla haver estat en ús durant els segles i-iii dC. Cap a finals del segle iv es duu a terme una reconstrucció monumental que utilitza noves formes arquitectòniques i decoratives; però aquest nou edifici és abandonat abans de completar la reforma. Algunes evidències indiquen una reocupació parcial del lloc durant l'Antiguitat tardana.
[eng] The Roman villa of Romeral offers a rather complex sequence of occupation throughout the Roman Imperial period. The initial phase corresponds to a poorly defined construction dated to the 1st century AD. This construction was then substituted by a large residential area equipped with a balneum, which appears to date between the 1st and 3rd centuries AD. An important reconstruction took place approximately in mid-4th century AD drawing on new architectural and decorative features. However, this building seems to be abandoned soon after. Certain evidence suggests a partial reoccupation during Late Antiquity.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.21001/rap.2018.28.6
It is part of: Revista d'Arqueologia de Ponent, 2018, num. 28, p. 103-129
URI: http://hdl.handle.net/2445/130485
Related resource: https://doi.org/10.21001/rap.2018.28.6
ISSN: 1131-883X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
683585.pdf7.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.