Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130697
Title: Inditex a la conquesta d'edificis emblemàtics de les ciutats
Author: Formentí Borràs, Guillem
Director/Tutor: Carreras i Verdaguer, Carles, 1948-
Keywords: Geografia humana
Indústria tèxtil
Béns immobles
Treballs de fi de grau
Human geography
Real property
Textile industry
Bachelor's thesis
Inditex
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] Els centres de les ciutats es caracteritzen per tenir un gran dinamisme, la qual cosa fa que edificis d’alt valor patrimonial i emblemàtics de les ciutats són adquirits per grans empreses multinacionals. Els edificis poden haver estat antics comerços o són antics palaus o cases particulars. Per altra banda, les empreses acostumen a ser del sector de la moda que, adquireixen aquests edificis per tal d’obrir botigues o bé per realitzar una inversió immobiliària. Una d’aquestes empreses és el gran holding internacional INDITEX, que a través de “Pontegadea Inversiones”, compra edificis accessibles, cèntrics, emblemàtics i per on circulen un gran nombre de persones. Existeixen tres motius principals per els quals INDITEX està interessat amb aquests edificis: la localització (accessibilitat, centralitat, etc...), associació de la marca o empresa amb la identitat de la ciutat, i per últim, aconseguir més capital invertint en el mercat immobiliari.
[eng] City centres are known for having a strong dynamism, as a result, emblematic buildings and with a high patrimonial value are purchased by big multinational companies. These buildings could have been old business, palaces or particular houses. Furthermore, these companies tend to be part of the fashion sector, they acquire these buildings with the purpose of either opening new shops or to make new investment trusts. One of these companies is the big holding INDITEX, which through “Pontegadea Inversiones”, buys accessible, central, emblematic and where a lot of people move around buildings. There are three main reasons by which INDITEX is interested in these buildings: the localization (accessibility, centrality, etc...), association between the brand or company and the identity of the city, and lastly, to achieve more capital investing in the real-estate market.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Carles Carreras i Verdaguer
URI: http://hdl.handle.net/2445/130697
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Formentí Borràs.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons