Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130757
Title: Estat d’un sòl forestal cremat un any després de la introducció de ramats en l’incendi d’Òdena-El Bruc. Barcelona
Author: Herranz González, Xavier
Director/Tutor: Úbeda, Xavier
Francos, Marcos
Keywords: Geografia humana
Sòls forestals
Incendis forestals
Treballs de fi de grau
Human geography
Forest soils
Forest fires
Bachelor's thesis
Issue Date: 2018
Abstract: La dècada dels anys 90 marquen un abans i un després en la història recent dels grans incendis forestals, fou un any en el qual en la totalitat del territori espanyol el 0,42% dels incendis van arrasar el 80,47% de tota la superfície cremada, parlem d’un problema molt greu que s’ha anat agreujant amb el transcurs del temps. Els municipis d’Ódena i del del Bruc no han estat una excepció ni molt menys, al Bruc, per exemple, hi ha hagut un total de 31 incendis forestals en el període (1994-2009) que dona una mitjana de 2 incendis per any , i això s’agreuja en la proximitat dels nostres dies (2010-2016) augmentant a 4,5 incendis forestals a l’any. Els dos factors principals són l’abandonament progressiu dels conreus i els boscos, i potser una durada massa llarga de períodes secs. Destaquem l’incendi de 2015 que servirà com a moll de l’òs en aquest treball. El projecte Life Montserrat mitjançant la silvopastura com a eina, vol reduir els nivells de combustible i evitar que els incendis forestal siguin tant perjudicials tant a nivell econòmic, social, natural, científic, etc. L’objectiu principal d’aquest treball fi de grau és el coneixement de l’estat del sòl en tres parcel·les post-incendi situades en el municipi del Bruc on s’utilitzen ramats de vaques, cabres, subvencionades pel Porjecte Life Montserrat i una parcel·la control on no passen ramats.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Xavier Úbeda i Marcos Francos
URI: http://hdl.handle.net/2445/130757
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Herranz González.pdf4.79 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons