Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130853
Title: Bernat Martorell i la llegenda de sant Jordi. Del retaule als brodats
Author: Macías Prieto, Guadaira
Cornudella i Carré, Rafael
Keywords: Retaules
Brodat
Pintura gòtica
Catalunya
Altarpieces
Embroidery
Gothic painting
Catalonia
Martorell, Bernat, -1452
Sadurní, Antoni
Jordi, sant
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: [cat] El Retaule de sant Jordi, distribuït entre el Musée du Louvre, el Chicago Art Institute i, potser, el Philadelphia Museum Art, és, sens dubte, l'obra mestra de Bernat Martorell, però també una de les que presenta més interrogants pel que fa a l'estil, la cronologia i la destinació originària. En aquest article, es revisen algunes de les hipòtesis proposades per donar resposta a aquests aspectes. D'altra banda, aquest retaule, probablement procedent de la casa de la Diputació del General (avui Palau de la Generalitat), no va ser l'única obra amb la qual Martorell es va enfrontar a la llegenda del sant cavaller. L'anàlisi estilística dels brodats del tern de sant Jordi, conservat encara avui a la capella del Palau de la Generalitat, permet concloure que van ser brodats probablement per Antoni Sadurní i el seu taller, cap al 1443-1450, a partir d'uns patrons pictòrics proporcionats per Martorell.
[eng] The Retable of Saint George, whose panels are divided up among the Louvre Museum, the Chicago Art Institute, and perhaps the Philadelphia Museum of Art, is undoubtedly Bernat Martorell's masterpiece, but also one of the pieces which raises more questions regarding its style, chronology and original destination. This article reviews some of the hypotheses put forward to answer these issues. Moreover, this altarpiece, probably from the Casa de la Diputació del General (today the Palau de la Generalitat), was not the only work in which Martorell dealt with the legend of this holy knight. The stylistic analysis of the embroidered scenes on the Tern de sant Jordi (set of liturgical vestments), currently preserved in the chapel of the Palau de la Generalitat, allows us to conclude that they were probably embroidered by Antoni Sadurní and his workshop ca. 1443-50 following pictorial models provided by Martorell.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.5565/rev/locus.219
It is part of: Locus Amoenus, 2012, vol. 11, p. 19-53
URI: http://hdl.handle.net/2445/130853
Related resource: https://doi.org/10.5565/rev/locus.219
ISSN: 1135-9722
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història de l'Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
688093.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons