Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130881
Title: Un pati on també es parla amb les mans. Aproximació etnogràfica a un pati d’escola habitat per canalla sorda i oïdora
Author: Bruguera Mas, Maria
Director/Tutor: Izard Martínez, Gabriel
Keywords: Educació
Infants
Antropologia
Tesis de màster
Sordesa
Education
Children
Anthropology
Masters theses
Deafness
Issue Date: 2018
Abstract: El present article és el resultat de la recerca etnogràfica desenvolupada al pati de l’Escola Tres Pins, on hi treballo actualment i des de fa set anys, i on són criatures sordes i oïdores les que donen vida a aquest espai. Un indret on la canalla té la possibilitat d’autogestionar el seu temps i d’apropiar-se de l’espai amb una certa autonomia, respectant, però també qüestionant i transgredint, els límits imposats per les persones adultes. Els jocs, les picabaralles, les malifetes, les confidències i la reafirmació de vincles d’amistat i enemistat caracteritzen un escenari social protagonitzat per una canalla que es relaciona i socialitza entre i des d’ella mateixa, sigui en llengua de signes o llengua oral, i que sovint conflictivitza la relació amb el món adult per la gestió d’aquest espai que, d’alguna manera, consideren seu. Capacitats auditives, gènere i edat són alguns dels factors articuladors d’aquest espai intersticial entre l’aula i el carrer en el que el col·lectiu infantil desplega tot un seguit de pràctiques i significacions d’allò més reveladores.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Director: Gabriel Izard Martinez
URI: http://hdl.handle.net/2445/130881
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Bruguera Mas.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons