Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130897
Title: Aproximació etnogràfica a un festival d’art urbà en un context rural. El projecte d’art públic del GarGar de Penelles com a estratègia de revalorització del territori
Author: Balasch Costa, Judit
Director/Tutor: Sansi, Roger
Keywords: Antropologia cultural
Art públic
Festivals
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Public art
Festivals
Bachelor's thesis
Penelles (Catalunya)
Issue Date: 2018
Abstract: L’art públic com a estratègia de revalorització de territoris urbans degradats ha estat àmpliament problematitzat en diverses disciplines de les ciències socials, però aquest mateix fenomen ocupa escassos espais discursius quan s’emmarca en el territori rural. Al llarg d’aquest article s’analitzaran els processos de transformació que ha patit un municipi rural de menys de 500 habitants, Penelles, arran d’un festival d’art urbà així com les dinàmiques i discursos que s’han genera al voltant d’aquest esdeveniment, que té per objectiu frenar la degradació i el despoblament. Així doncs, s’abordarà el GarGar com a projecte d’art públic en termes d’acció i agència social i en termes de representació tenint en compte no només el contingut dels murals sinó la transformació social que aquests han implicat en el territori en el qual s’ubiquen.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Roger Sansi
URI: http://hdl.handle.net/2445/130897
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Balasch Costa.pdf2.22 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons