Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130899
Title: “No som una botiga, som una família”. Cohesió social i poder en una cooperativa de consum
Author: Caballé i Tomàs, Gerard
Director/Tutor: Raúl Márquez Porras
Keywords: Antropologia cultural
Cooperatives de consum
Interacció social
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Consumer cooperatives
Social interaction
Bachelor's thesis
Issue Date: 2018
Abstract: Fundada inicialment amb un plantejament explícitament anticapitalista, la cooperativa de consum Naturalment presenta des de 2011 una diversitat social i ideològica notable entre els seus membres, aparentment més allunyada d’aquest plantejament. Això no obstant, el grup manté una intensa activitat sense que, aparentment, sorgeixin conflictes a l’hora de definir la organització o el funcionament de la cooperativa. S’examinarà com es manté la cohesió entre els membres i les diferents representacions individuals del projecte, destacant la construcció d’un sentiment de comunitat que ofereix als socis un marc on construir relacions socials a partir d’una experiència compartida. Posteriorment, s’analitzaran les relacions de poder interpersonals i entre les diferents representacions de la cooperativa, aprofundint en la transmissió ideològica de la representació dominant, i s’explorarà la relació entre comunitat i el poder dominant, argumentant que la noció col·lectiva es fonamenta en les pràctiques originades a partir de la representació dominant.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Raúl Márquez Porras
URI: http://hdl.handle.net/2445/130899
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Caballé Tomàs.pdf454.18 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons