Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130927
Title: Noves aportacions al catàleg de dos mestres aragonesos anònims. El Mestre de Sant Jordi i la princesa i el Mestre de Sant Bartomeu
Author: Macías Prieto, Guadaira
Keywords: Pintura gòtica
Pintura sobre taula
Retaules
Pintors
Aragó
Catalunya
Gothic painting
Panel painting
Altarpieces
Painters
Aragon
Catalonia
Segle XV
Monasterio de San Pedro de Siresa (Osca)
Huguet, Jaume, aproximadament 1415-1492
Issue Date: 2010
Publisher: Museu Nacional d'Art de Catalunya
Abstract: [cat] La taula amb Sant Jordi i la princesa ha estat considerada una peça emblemàtica de l'art català, en bona mesura a causa de la seva atribució a Jaume Huguet. Aquesta atribució, però, no ha estat mai acceptada unànimement, i en els darrers anys han guanyat força les teories que proposen que l'autor d'aquesta obra seria un pintor aragonès actiu a la segona meitat del segle xv. En aquest article, s'afegeixen al catàleg d'aquest mestre anònim dues taules amb les figures de sant Joan Baptista i sant Jaume el Major. Conservades al monestir de San Pedro el Viejo de Siresa (Osca), contribueixen a definir la personalitat del Mestre de Sant Jordi i la princesa, i semblen confirmar el seu arrelament a Aragó. En la segona part d'aquest estudi es defineix la figura de l'anònim Mestre de Sant Bartomeu, un pintor amb importants vincles amb el cercle del Mestre de Sant Jordi i la princesa, l'obra del qual havia esta confosa amb els catàlegs d'Huguet, Arnau de Castellnou o Bernat Martorell.
[spa] La tabla de San Jorge y la princesa ha sido considerada una pieza emblemática del arte catalán, en buena medida debido a su atribución a Jaume Huguet. Esta atribución, sin embargo, no ha sido nunca aceptada unánimemente, y en los últimos años han ganado fuerza las teorías que proponen que el autor de esta obra sería un pintor aragonés activo en la segunda mitad del siglo xv. En este artículo, se añaden al catálogo de este maestro anónimo dos tablas con las figuras de san Juan Bautista y Santiago. Conservadas en el monasterio de San Pedro el Viejo de Siresa (Huesca), contribuyen a definir la personalidad del Maestro de San Jorge y la princesa, y parecen confirmar su arraigo en Aragón. En la segunda parte de este estudio se define la figura del anónimo Maestro de San Bartolomé, un pintor con importantes vínculos con el círculo del Maestro de San Jorge y la princesa, cuya obra había sido confundida con los catálogos de Huguet, Arnau de Castellnou o Bernat Martorell.
[eng] The panel featuring Saint George and the Princess has been considered an emblematic piece of Catalan art, largely due to its attribution to Jaume Huguet. This attribution, however, has never been unanimously accepted, and in recent years the theories proposing an Aragonese painter active in the second half of the 15th century as the author of this work have gained credence. In this article two panels with the figures of Saint John the Baptist and Saint James the Greater are added to this anonymous master's catalogue. Kept in the monastery of San Pedro el Viejo in Siresa (Huesca), they help to define the personality of the Master of Saint George and the Princess, and seem to confirm the fact that his roots were in Aragon. In the second part of this study the figure is defined of the anonymous Master of Saint Bartholomew, a painter having important connections with the circle of the Master of Saint George and the Princess whose work has been confused with the catalogues of Huguet, Arnau de Castellnou or Bernat Martorell.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/ButlletiMNAC/article/view/244366
It is part of: Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2010, vol. 11, p. 33-61
URI: http://hdl.handle.net/2445/130927
ISSN: 1133-6455
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història de l'Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
688092.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.