Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130962
Title: Violència institucional i revictimització. L’experiència del procés judicial de dones supervivents de la violència de gèner
Author: Cortés Viarnes, Gina
Director/Tutor: Márquez Porras, Raúl
Keywords: Violència contra les dones
Dones maltractades
Antropologia
Tesis de màster
Situació legal
Legal status
Violence against women
Abused women
Anthropology
Masters theses
Issue Date: 2018
Abstract: La recerca s'ha centrat en l'experiència del judici penal de dones supervivents de la violència de gènere en l'àmbit de la parella o ex-parella. L'objectiu de la recerca ha consistit en visibilitzar els relats i el sentit de justícia d'aquestes dones i problematitzar l'atenció que reben per part de la institució de justícia i analitzant la dimensió institucional de les violències. La metodologia utilitzada ha estat l'etnografia en l'àmbit jurídico-penal a partir de l'observació, entrevistes i acompanyaments a la ciutat de Barcelona i Manresa. Els resultats mostren diverses vulneracions en l'accés a la justícia, la reproducció d'estereotips i prejudicis masclistes envers les dones per part dels operadors jurídics i la visió reduccionista de la violència de gènere. També es mostra un tracte degradant a partir d'episodis de revictimització i de violència institucional en el procés judicial.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Director:Raúl Marquez
URI: http://hdl.handle.net/2445/130962
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Cortés Viarnes.pdf159.87 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons