Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130969
Title: Neoruralisme: un estudi de cas a Les Llosses
Author: Escarrà Pérez, Carla
Director/Tutor: Estrada i Bonell, Ferran
Keywords: Vida rural
Migració (Població)
Antropologia
Tesis de màster
Country life
Migration
Anthropology
Masters theses
Issue Date: 2018
Abstract: El següent text és una aproximació al fenomen del neoruralisme a través d’un estudi de cas a Les Llosses, un poble del Ripollès al Pre-Pirineu català. Es tracta d’una investigació etnogràfica construïda a través d’històries de vida i estones compartides amb veï/nes de Les Llosses d’origen urbà. Aprofundint en els seus discursos i les seves pràctiques, es té per objectiu conèixer quines motivacions els van empènyer a dur a terme un procés migratori des d’un context urbà a un de rural, i quines són les conseqüències socials, econòmiques i culturals que té el fenomen en aquest entorn.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Director: Ferran Estrada Bonell
URI: http://hdl.handle.net/2445/130969
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Escarrà Pérez.pdf638.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons