Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/131039
Title: VIH i adolescència. Intervenció per a la visualització, prevenció i normalització
Author: Pérez i Vázquez, Guillem
Director/Tutor: Buxarrais Estrada, Maria Rosa
Keywords: VIH (Virus)
Sida
Educació sexual per a joves
Barcelona (Catalunya)
Tesis de màster
HIV (Viruses)
AIDS (Disease)
Sex instruction for youth
Barcelona (Catalonia)
Masters theses
Issue Date: 2017
Abstract: [cat] Degut a l’alta prevalença del VIH a Barcelona i voltants en els últims anys, es planteja la realització d’una intervenció ajustada a les necessitats de l’entorn. Per aquesta mateixa raó, s’ha realitzat un estudi amb metodologia multimodal on s’han recollit dades sobre el nivell de coneixements i opinions respecte al VIH i la Sida. Aquesta recollida de dades ha sigut realitzada mitjançat una enquesta en línia on han participat un total de 227 adolescents, repartits entre Barcelona i 22 municipis més de la província. Els resultats obtinguts denoten un gran desconeixement sobre aquest virus i un cert rebuig i/o estigma social. Així doncs, es planteja el disseny d’una campanya per tal de visualitzar, prevenir i normalitzar el VIH i la Sida en l’entorn investigat. La intervenció proposada intenta donar resposta a les necessitats detectades i ha sigut dissenyada tenint en compte els entorns que els participants de l’enquesta han considerat necessaris com a interventors. Així mateix, el conjunt d’accions proposades pretenen intervenir de forma significativa i efectiva i és per això que abasten diferents tipus d’accions en els diferents àmbits d’actuació com són l’escola, el carrer i les xarxes socials.
[eng] Due the high prevalence of HIV in Barcelona and its surrounding area in the last years, an intervention based on the detected necessities is set out. In order to deduce those necessities, a mixed methodology study, where the level of knowledge and opinion about HIV and AIDS are the main targets, it’s been launched. The gathering datum process it’s been done by an on-line survey where 227 teenagers from Barcelona and 22 other townships have participated. The results obtained show the big unknowledge about this virus and its rejection and/or social stigma it generates. Therefore, a campaign that visualizes, prevents and normalizes VIH and AIDS is designed. This intervention proposed tries to supply the detected necessities and it’s been designed taking in account the environments that the participants of the survey have considered as the important agents. In addition, the combination of proposed actions pretends to intervene in a significant and effective way and that’s the reason why these actions encompass different kind of activities in different
Note: Màster Oficial en Psicopedagogia, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutora: Maria Rosa Buxarrais Estrada
URI: http://hdl.handle.net/2445/131039
Appears in Collections:Màster Oficial - Psicopedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Guillem_Perez_Vazquez.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons