Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/131132
Title: Placant el gènere. Sobre les experiències de jugadores de rugbi iniciades en equips “mixtos”
Author: Trabado Guiral, Júlia
Director/Tutor: Márquez Porras, Raúl
Keywords: Rugbi
Dones
Antropologia
Tesis de màster
Rugby football
Women
Anthropology
Masters theses
Issue Date: 2018
Abstract: Aquest article gira en torn a la participació rugbística de noies que s’han iniciat en un context socioesportiu particular com són els equips de categories infantils a Catalunya, on la tradició esportiva del rugbi és minoritària i on encara ho és més la incidència femenina. Des de fa uns quants anys, la creixent participació femenina ha portat a anomenar a aquests equips “mixtos”. Aquest adjectiu altera la dominant i tradicional assumpció de gènere en la construcció social del rugbi com a esport eminentment masculí, alhora que subratlla que les competicions esportives generalment segreguen segons la concepció binària del sexe-gènere. Davant aquesta conjuntura, es pretén analitzar com aquestes experiències rugbístiques contribueixen a reforçar la construcció de la identitat de gènere de les jugadores, per tal d’explorar com en aquests espais esportius mixtos es reprodueixen i es desafien les expectatives de gènere al voltant de l’activitat física i el cos, tenint en compte que la confrontació corporal és un tret vertebrador en l’aprenentatge d’aquest esport. L’estudi es basa primordialment en les entrevistes en profunditat a 15 jugadores (i altres actors implicats en aquest camp socioesportiu) que juguen o han jugat en equips que es composen per jugadors i jugadores de la mateixa franja d’edat.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Director: Raúl Márquez Porras
URI: http://hdl.handle.net/2445/131132
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Trabado Guiral.pdf529.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons