Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/13243
Title: La gestió integrada de la qualitat i la seguretat en la docència: pràctiques de taller i de laboratori als estudis de grau de belles arts
Author: Figueras Ferrer, Eva
Valle, Joan
Redondo i Arolas, Mar
Keywords: Art
Educació superior
Tallers d'artista
Qualitat total
Seguretat en el treball
Desenvolupament sostenible
Congressos
Arts
Higher education
Artists' studios
Industrial safety
Total quality management
Sustainable development
Congresses
Issue Date: 2010
Abstract: El projecte s'inscriu dins de l'àmbit de la investigació i innovació docent aplicant criteris de gestió de qualitat en els que es tenen molt presents els aspectes relacionats amb la seguretat i la sostenibilitat. El projecte promou la investigació generant models de funcionament i verificant la qualitat dels resultats de la seva aplicació. Des d'aquest punt de vista la recerca incorpora aspectes relacionats amb la seguretat i la sostenibilitat dels procediments, la manipulació de productes i materials, la gestió de residus i el seu reciclatge als tallers i laboratoris de les Facultats de Belles Arts. Els resultats d'aquestes investigacions tenen una extensió social en l'àmbit de les Belles Arts en general. Existeix suficient evidència empírica sobre el deteriorament de la salut i els danys que causen un gran nombre de substàncies, productes i materials utilitzats habitualment en les Belles Arts i es sospita sobre els potencials efectes negatius d'altres productes. A Espanya, també és conegut el limitat desenvolupament en matèria de prevenció laboral, de protecció mediambiental i en paràmetres de sostenibilitat en relació amb l'Espai Europeu i, especialment, al nord d'Europa. Es pot considerar, encara, la tímida i escassament coordinada, encara que progressiva, implantació de mesures orientades a solucionar aquestes deficiències per part de les universitats espanyoles i el seu insuficient finançament. En un context d'elevada sensibilització social i dels mitjans de comunicació sobre els efectes del canvi climàtic i la contaminació els processos de canvi s'han de liderar des d'institucions de rang molt divers. Amb els antecedents esmentats el grup d'investigació advoca per continuar desenvolupant diferents modalitats de recerca, buscant alternatives eficaces en aquest àmbit. Alternatives que contemplin la possible substitució d'uns productes per altres, la reducció d'aquells insubstituïbles, la implantació de procediments de qualitat verificada, l'adopció de mesures de seguretat de naturalesa preventiva o mediambiental, l'exploració de recursos sostenibles, etc. per solucionar en la mesura possible l'esmentada problemàtica.
Note: Comunicació presentada al VI CIDUI: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innocavió NOUS ESPAIS DE QUALITAT EN L'EDUCACIÓ SUPERIOR. Una anàlisi comparada i de tendències. celebrat del 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2010 a Barcelona
URI: http://hdl.handle.net/2445/13243
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Arts Conservació-Restauració)
Comunicacions a congressos (Arts Visuals i Disseny)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Comunicacio BA.pdf289.02 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons