Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/132538
Title: Detecció de necessitats formatives del personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona. Informe de resultats
Author: Triadó i Ivern, Xavier Ma.
Pagés, Teresa
Peró, Maribel
Sabariego Puig, Marta
Amador, Juan Antonio
Sayós i Santigosa, Rosa
González, Eva
Marzo Ruiz, Lourdes
Keywords: Educació superior
Necessitats de formació
Educació permanent
Issue Date: 26-Apr-2019
Publisher: Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)
Abstract: Document que recull les necessitats formatives expressades pel PDI de la UB en docència, recerca, gestió i desenvolupament personal. Aquestes dades ajudaran a ajustar l’oferta formativa de l’Institut de Desenvolupament Professional (IPD-ICE). El qüestionari es va adreçar a la totalitat del personal docent i investigador de la UB (5.489). Van respondre’l 1.118 persones (20,37 %). Es tracta d’un mostratge no probabilístic accidental. La taxa de resposta és més alta entre el PDI permanent, 24,49 %, que entre el PDI no estable, 15,07 %.
URI: http://hdl.handle.net/2445/132538
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DNF 2019 - Resum executiu.pdf847.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons