Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/132765
Title: L’estil homèric
Author: Aluja, Roger
Keywords: Homer
Literatura grega
Tradició clàssica
Homer
Greek literature
Classical tradition
Issue Date: Mar-2019
Abstract: Tots hem sentit alguna vegada a parlar d’«Aquil·les de peus lleugers» o del «pacient Ulisses» i hem assaborit les albades i els vespres homèrics amb versos d’una plasticitat evocadora, com el cèlebre «Quan es mostrà en el matí, amb dits de rosa, l’Aurora», que es repeteix en diversos llocs de la Ilíada i l’Odissea. I és que un dels trets més característics —i més sorprenents per al lector modern— de l’estil dels poemes homèrics és, precisament, la presència constant i abundant de repeticions, tant fraseològiques com estructurals. És evident que, quan parlem d’estil homèric, ens podem referir a aspectes ben diversos: la naturalesa arcaica de la seva llengua, l’elevada presència d’expressions inusuals (hápax legómena), les notables diferències entre els passatges narratius i els discursius, l’ús de les fórmules i dels epítets, el recurs a les figures retòriques, als símils, a les metàfores, a la ironia o a l’assonància, etcètera. Tanmateix, aquí ens centrarem en els trets estilístics que tenen a veure amb el llenguatge formular i el mecanisme poètic de la repetició, i exposarem la vinculació que aquests elements tenen amb l’estètica de la poesia oral.
Note: Podeu consultar l'obre completa de text "D’Ilíades i Odissees". [http://hdl.handle.net/2445/132596]
Podeu consultar l'exposició: "D'Ilíades i Odissees, Exposició virtual. (2019)" . [http://hdl.handle.net/2445/130017]
It is part of: Text part de: D’Ilíades i Odissees. Tradició literària, p. 21-23
URI: http://hdl.handle.net/2445/132765
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/132596
http://hdl.handle.net/2445/130017
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iliades i Odissees_2 estil homèric.pdf150.03 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons